Länkar

Skriv ut
Länk Beskrivning
www.skk.se Svenska kennelklubbens hemsida.
www.taxklubben.org Svenska taxklubbens hemsida
www.grythundklubben.se Svenska grythundsklubbens hemsida
www.rasdata.nu/tax/ Taxdata från SKK
www.naturvardsverket.se Naturvårdsverkets hemsida
www.kortharsgruppen.org Korthårstaxens Specialgrupp