rubrik valkommen2

Statuter spårprov

Skriv ut

Spårprovet i Sala (Vår) 

VlTK's Vandringspris
Donator: Andreas Johansson, Möklinta

Provets bästa hund oavsett ras. Första tävlingsår 2007. Vandrar i 10 år.


Molidens Kennels VP
Donator: Wiola Andersson, Stjärnvik

Till bästa korthårstax som för dagen tilldelas 1:a pris i Ökl. Den hundägare som tagt tre (3) inteckningar med minst två (2) olika hundar erhåller priset för alltid. Donator äger rätt att tävla om priset men ej erhålla detsamma. Första år 1992.


Kerims Börjes VP
Donator: Annsofie Ringkvist, Eskilstuna

Till Vårprovet i Sala. Bästa strävhåriga Tax med 1:a pris ökl på dagens prov. Priset tillfaller för alltid den hundägare som erhåller tre (3) inteckningar med minst två (2) olika hundar. Donator äger rätt att tävla om priset men ej erövra det för alltid.


Ranbergens VP
Donator: Leif Gustavsson & Kerstin Säll, Ramnäs

Att uttdelas vid ordinarie viltspårprov (vårprovet) med start våren 2011. Till provets bästa strävhåriga normaltax uppfödd och ägd i Västmanland. Priset skall vandra i 10 år och den som då har 3 (tre) inteckningar erövrar priset för alltid. Har ingen 3 (tre) inteckningar fortsätter priset att vandra. Donatorerna äger rätt att tävla om priset men ej erhålla det för alltid.


 

Spårprovet i Sala (Höst)

VlTK´s Vandringspris
Donator: Andreas Johansson, Möklinta

Provets bästa hund oavsett ras. Första tävlingsår 2007. Vandrar i 10 år.


Katjas Minne 30 års priset
Donator: Wiola Andersson, Stjärnvik

Inteckning för priset får den hund som får 1:a pris ökl vid dagens prov. Om flera hundar har likvärdiga prestationer, skall den hund som bevisligen använts till praktiskt eftersök gå först. För att erövra priset fordras tre (3) inteckningar med minst två (2) olika hundar. Donator äger rätt att tävla om priset. Skulle donator få tre (3) inteckningar i priset kommer det att återskänkas för ny tävlingsomgång.


Spårkannan VP
Donator: VlTK

Priset skall vandra i tio (10) år, med början hösten 2002. Inteckning får tax som vid dagens prov erhåller lägst 1:a pris Ökl. Priset erövras för alltid av den hundägare som, med en eller flera hundar, har de flesta inteckningarna efter 10 år. Har fler hundägare lika många inteckningar, förlängs tävlandet tills avgörande inteckning erhålles. Vinnaren skall vara medlem i VlTK.

 

Copyright 2013 Västmanlands Taxklubb | Created by R.Martis

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Wednesday the 1st. Design by QualityJoomlaTemplates