rubrik valkommen2

Statuter drevprov

Skriv ut
Senast uppdaterad måndag, 21 februari 2022

Västmanlandsprovet (Tärnsjöprovet)

Provets bästa hund
Donator: Svenska Taxklubben/ Österikes Taxklubb

Inteckning i priset får provets bästa hund. Priset skall ständigt vandra. I medföljande bok skall hundens namn och ägare skrivas in samt ett foto på hunden. Detta enl. styrelsebeslut 2003-10-20.


Jubileumstaxen 
Donator: UTK  2012

Priset tilldelas provets näst bästa hund oavsett hårlag eller kön (tax). Lägst GOOD pris på utställning. För att erövra priset för alltid fordras tre (3) inteckningar med tre (3) olika hundar.


Olles Vp
Donator: Olle Östman, Alfta

Tilldelas bästa korthår oavsett kön på drevprovet i Tärnsjö. Minst VERY GOOD på utställning. Vid lika skall först bästa skall och sedan yngsta hund skilja. Vinner priset för alltid gör den som har tre (3) inteckningar med minst (2) olika hundar. Vid varje inteckning skall ett kort på hunden, titel, namn, regnr, hundens far, hundens mor och ägarens namn föras in i boken.


Luddes VP 1981
Donator: Birger Gustavsson Västerås

Priset tilldelas vinnaren vid Västmanlands int. drevprov. Hunden skall vara strävhår oavsett kön. Skall minst ha VERY GOOD på utställning. Erövrar priset för alltid gör den ägare som vinner priset tre (3) gånger med minst två (2) olika hundar. Donator får tävla om priset men ej erövra det för alltid.


Rositas Minnespris 1977
Donator: Ingvar Sahlberg Tärnsjö

Om priset tävlas en gång årligen vid av Västmanlands läns Taxklubb anordnat drevprov. Priset tillfaller provets bästa unghund, hund eller tik upp till två (2) års ålder som erhåller förstapris vid provtillfället och dessutom har lägst GOOD i unghundsklass eller öppen klass på utställning. Om två hundar bedöms lika skall skallpoängen vara avgörande vilken som skall ha priset. Priset tillfaller för alltid den hundägare som vid tre (3) tillfällen med minst tre (3) hundar erövra detsamma.


Hahnängens Kennels VP "Drevtaxen" 2006
Donator: Sven & Berit Hahne, Rölö

Priset tilldelas bästa strävhåriga taxtik som får 1:a pris vid ordinarie drevprov i Tärnsjö och har lägst GOOD pris på utställning. För att erövra priset för alltid erfordras tre (3) inteckningar med minst två (2) olika hundar. Särskiljningsregler vid lika poäng: Skall hörbarhet, skallmarkering, sök, upptagningsförmåga. Donator äger rätt att tävla om priset men ej erövra det för alltid.


Pamela Ewing VP
Återskänkt av Patric Erikzen 2011

Priset är uppkallat efter SJdCH Pamela Ewing S54342/92 KN. Priset uttdelades första gången 2000 och skall tävlas om på Västmanlands läns Taxklubbs ordinarie drevprov. Priset skall tilldelas bästa korthåriga taxtik. Ägaren till tiken skall vara medlem i VlTK. Skiljeregler: Om två tikar har samma poäng skall den tik som har bästa skallet ha företräde. Om tikarna fortfarande ligger lika skall yngsta tiken ha företräde. Priset skall vandra i 10 år. Den som då har flest inteckningar erövrar priset för alltid. Donator äger rätt att tävla om priset, men ej erövra det för alltid.


Jaktmaffians VP 2008
Donator: Patrick Ericzén

Till provets bästa korthårstax oavsett kön och minst ett första pris vid dagens drevprov. Med minst SUFFICIENT på utställning. Priset skall vandra tills det är någon hundägare som lyckas att vinna hela drevprovet tre gånger. Det behöver inte vara olika hundar. Det kommer att medfölja en bok som hundägaren och hundens alla uppgifter skall föras in i och gärna ett kort på hunden.


SUoJDvCH SVCH Hahnängens Klaras VP
Donator: Sven och Berit Hahne, Rölö Hahnängens Kennel

Till provets yngsta strävhåriga tik med VERY GOOD på utställning. Priset skall tilldelas provets yngsta strävhåriga tik, som på Västmanlands läns taxklubbs ordinarie drevprov tilldelas 1:a pris. Om två tikar har samma ålder skall den tik som har högst poäng erhålla inteckningen. Om detta inte räcker för att skilja ut en vinnande tik skall domarkollegiet avgöra vem som får inteckningen. Priset tillfaller för alltid den hundägare som efter 10 (tio) år har de flesta inteckningarna. Har flera hundägare lika många inteckningar fortsätter tävlandet tills avgörande inteckning erhålles. (Statuterna är samma som fd Dalarnas Taxklubbs VP som erövrades av Hahnängens Klara).


 

 

 

Copyright 2013 Västmanlands Taxklubb

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Monday the 11th. Design by QualityJoomlaTemplates