Statuter årsmötet

Skriv ut
Senast uppdaterad söndag, 15 januari 2023

 

Jubileumsfatet

Utdelas på årsmötet till den Västmanlandsägda tax som under årets sammanlagda resultat inklusive minst ett av våra ordinarie prov har bästa resultatet erhåller priset. De fem (5) bästa resultaten får räknas. Vid lika poäng tillämpas särskiljning med hjälp av det bästa 65p. protokollet vid ordinarie tävling. Ägare med tre (3) inteckningar med tre (3) olika hundar erövrar priset för alltid. Poängräkning: 1:a HP = 15p, 1:a = 12p, 2:a = 10p, 3:a = 8p och Gdk anlag = 5p.


 

Bruksavelspris (tik resp hane)

Inteckningen i VP erhåller den hane och tik som under året samlat högst avelspoäng. Poäng får endast räknas från drev och grytprov. Har fler hundar samma poäng skall högsta sammanlagda utställningsmeriter i första hand vara utslagsgivande. Där cert. ger 5p, CK 4p, 1:a 3p, 2:a 2p och 3:a 1p. I andra hand skall antal prisgivande starter på drev och grytprov vara avgörande. För övrigt enligt Svenska taxklubbens regler. För att få inteckningen i VP måste hunden leva vid ingången av beräkningsåret. Vandringspriserna skall vandra i 10 år. Om flera hundägare har lika många inteckningar avgör den högsta sammanslagna avelspoängen och i andra hand högsta sammanlagda utställningspoängen. Nya hundar varje år.


 

Årets Uppfödare VlTK

Uppfödaren skall vara medlem i VlTK. Tävlingen gäller per kalenderår 1/1-31/12. Max 4 hundar/disciplin får räknas (drev, gryt, spår och utställning). Endast högsta poängen/hund och disciplin får räknas. Den uppfödare som först får 3 (tre) st inteckningar i priset vinner det för alltid. Högsta poäng är 352 (192+160 för championat).

Utställning           Drev           Gryt           Spår
Exc CK  12p            1:a + D-cert  12p            Gdk grytjaktprov  12p            1:a + HP   12p 
Exc       10p            1:a               10p            Gdk anlagsprov    10p           1:a           10p 
VG         8p            2:a                 6p            Gdk Karrakt.prov   2p            2:a             6p 
G           6p            3:a                 2p            Gdk Apport.prov    2p            3:a             2p 

 

Dessutom tillkommer 10p för championat i respektive disciplin. (endast Årets Uppfödare)
Om fler uppfödare hamnar på samma poäng vinner den uppfödare som har:
1. Minst antal individer i gruppen.
2. Har högst i disciplinen Drev, därefter i rangordningen Spår, Gryt, Utställning.
3. Har högst medelpoäng på 1:a pris på ordinarie drevprov på i gruppen deltagande hundar.
Dessa regler är enhälligt fastställda av styrelsen för VlTK vid styrelsemöte 990810


 

Årets Hund VlTK

Endast medlemmar i VlTK äger rätt att tävla om vandringspriset. För att erövra priset erfordras 3 (tre) inteckningar med 2 (två) olika hundar. Lägsta utställningsmerit är 2:a pris. Meriterna måste vara erövrade i Sverige under kallenderåret. (1/1-31/12) Endast ett resultat i varje gren får räknas, således blir den högsta poängen 48.

Utställning           Drev           Gryt           Spår
Exc CK  12p           1:a + D-cert  12p           Gdk grytjaktprov  12p           1:a + HP   12p
Exc       10p           1:a               10p           Gdk anlagsprov    10p           1:a           10p
VG         8p           2:a                 6p           Gdk Karrakt.prov   2p           2:a             6p
G           6p           3:a                 2p           Gdk Apport.prov    2p           3:a             2p
-            -           -                     -           -                            -           Gdk anlag   2p

 
Obs! Samma särskiljningsregler som Årets Uppfödare, se ovan.


 

Bösspelles Kennels VP 2005
Donator: Peter Eriksson Sillbo

Skall tilldelas bästa korthårstax på VlTK´s rörliga drevprov. Första tävlingsår är 2005. Korthårstax som redan är SJdCH äger ej rätt att tävla om priset. Priset skall vandra i 10 år och tillfaller den som har flest inteckningar, dock minst med två olika hundar. Om ingen hundägare har två inteckningar fortsätter tävlandet tills avgörande inteckning erhålles. Skiljeregler: Om två taxar har samma poäng skall den tax som har det bästa skallet ha företräde. Om de fortfarande är lika skall den yngsta taxen ha företräde till inteckning i VP. Hundar som startar fler gånger skall poängen läggas samman och sedan delas med antalet starter för att få en genomsnittspoäng. Donatorn äger rätt att tävla om priset men ej erövra det för alltid.


Trappbergets Kennels VP 2005
Donator: Lars-Erik Stoltz

Priset skall tilldelas bästa strävhåriga tax på VlTK´s rörliga drevprov. Första tävlingsår är 2005. Strävhårstax som redan är SJdCH äger ej rätt att tävla om priset. Priset skall vandra i 10 år och tillfaller den som har flest inteckningar, dock minst med två olika hundar. Om ingen hundägare har två inteckningar fortsätter tävlandet tills avgörande inteckning erhålles. Skiljeregler: Om två taxar har samma poäng skall den tax som har det bästa skallet ha företräde. Om de fortfarande är lika skall den yngsta taxen ha företräde till inteckning i VP. Hundar som startar fler gånger skall poängen läggas samman och sedan delas med antalet starter för att få en genomsnittspoäng. Donatorn äger rätt att tävla om priset men ej erövra det för alltid.

avskiljare

 

 

 

 

 

Copyright 2013 Västmanlands Taxklubb

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Monday the 11th. Design by QualityJoomlaTemplates